0
Suma:0.00

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą osobiście lub w imieniu podmiotu (Ty), a SOFTGAMES SP. Z O.O., z siedzibą pod adresem FATIMSKA 41A/310, 31-831 KRAKÓW, POLSKA, w zakresie dostępu i korzystania przez Państwa ze strony internetowej LoL30LVL.com

Serwis świadczy następujące usługi: Sprzedaż towarów cyfrowych w grach online (Usługi), które są uzyskiwane w formie nagród za postępy w nich.

Wszystkie Usługi są dostarczane cyfrowo, za pośrednictwem poczty e-mail oraz naszego systemu informatycznego (szczegóły produktu stają się widoczne od razu po dokonaniu płatności, na stronie, na którą zostaniesz przekierowany).

Witryna pobiera wyłącznie natychmiastowe, jednorazowe płatności.

Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę i / lub Usługi, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z Witryny i Usług i musisz natychmiast zaprzestać korzystania. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości.

W dowolnym momencie możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Zaktualizowana wersja niniejszych Warunków zostanie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza, że ​​zaakceptowałeś takie zmiany.

Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać Witrynę, aby odzwierciedlić zmiany w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników i/lub naszych priorytetach biznesowych.

Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz korzystać z Usług bez zgody rodziców.

Dodatkowe zasady, które mają również zastosowanie do korzystania z Witryny, obejmują:

● Nasza polityka prywatności (https://lol30lvl.pl/#privacy-policy), która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

● Nasze zasady zwrotów i anulowania (https://lol30lvl.com/rules#pp), które opisują nasze zasady dotyczące gwarancji i zwrotów za towary sprzedawane na naszej stronie internetowej.

NASZA TREŚĆ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna i Usługi, w tym kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (Nasza Treść) są naszą własnością lub są nam objęte licencją i są chronione prawem autorskim i prawa znaków towarowych.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadna część Witryny, Usług lub Naszych Treści nie może być kopiowana, reprodukowana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny i Naszych Treści oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp wyłącznie w celach osobistych, użycie niekomercyjne.

Użytkownik nie może (a) próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Witryny ani żadnych sieci, serwerów lub systemów komputerowych podłączonych do Witryny; i/lub (b) dokonywać w dowolnym celu, w tym korekty błędów, wszelkich modyfikacji, adaptacji, uzupełnień lub ulepszeń Witryny lub Naszych Treści, w tym modyfikacji papierowych lub cyfrowych kopii, które mogłeś pobrać.

Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że nasze Treści w Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne.

ZARZĄDZANIE SERWISEM

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Ponosisz odpowiedzialność za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Witryny i powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

MODYFIKACJE I DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usług bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub Usług lub korzystania z nich w czasie przestoju lub przerwania działania Witryny lub Usług.

Nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania i wspierania Witryny lub Usług ani dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań.

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Usług, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

REKLAMACJE

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]

WYŁĄCZENIE/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna i Usługi są świadczone w stanie, w jakim są i w miarę dostępności. Zgadzasz się, że korzystanie z Witryny i/lub Usług odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. Wszelkie gwarancje, warunki i zobowiązania, wyraźne lub dorozumiane (w tym ustawowe, zwyczajowe lub zwyczajowe, tryb postępowania lub prawo zwyczajowe) w związku z Witryną i Usługami oraz korzystaniem z nich przez użytkownika, w tym między innymi dorozumiane gwarancje zadowalająca jakość, przydatność do określonego celu oraz nienaruszanie są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści Witryny i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek (1) błędy lub pominięcia w treści; (2) wszelki nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z naszych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze; (3) wszelkie przerwy lub zaprzestania transmisji do lub z witryny lub usług; i/lub (4) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem witryny przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeśli takie opóźnienie lub niepowodzenie jest spowodowane zdarzeniem pozostającym poza naszą rozsądną kontrolą.

OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki pozostają w pełnej mocy, gdy użytkownik korzysta z Witryny lub Usług lub w inny sposób jest użytkownikiem Witryny, w zależności od przypadku. Możesz zakończyć korzystanie lub uczestnictwo w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zamykania kont użytkowników w ustawieniach konta, jeśli są dostępne, lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Nie ograniczając żadnych innych postanowień niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo do, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności, odmowy dostępu do Witryny i Usług oraz korzystania z nich (w tym blokowania niektórych adresów IP) dowolnej osobie za wszelkie przyczyny, w tym między innymi naruszenie jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań zawartych w niniejszych Warunkach lub obowiązujących przepisach lub regulacjach.

Shopping Cart
[]